Последни вести

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУЛИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУНИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАЈ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АПРИЛ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) МАЈ 2018 ГОДИНА

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 2/2018 - 8 ЧАСА

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАРТ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО / ДВОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2018 – 8/16 ЧАСА

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

Прочитај повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ)

Прочитај повеќе...

АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ)

Прочитај повеќе...